ȘI EU POT SĂ MUNCESC!

Technical Training SRL, in parteneriat cu TECHNIKI EKPEDEFTIKI S.A. si ASOCIATIA PAKIV ROMANIA deruleaza in Romania proiectul „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata muncii – PAX“ Proiectul se va desfasura in regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru și Nord-Est, pe durata a 20.5 luni, in perioada 28.03.2014 – 15.12.2015.

Formarea de deprinderi si abilitati necesare integrarii socio-profesionale, dezvoltarea capacitatii de concentrare, respectarea unui program, formarea deprinderilor util-gospodaresti si exersarea unor comportament pro-sociale

Persoane inactive

Someri

Someri de lunga durata

Someri tineri

Someri de lunga durata tineri

Creşterea şanselor de integrare durabilă pe piaţa muncii a unui număr de 1080 de persoane. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităţilor atât la specificul grupului ţintă cât şi la specificul local şi a abordării integrate a nevoilor membrilor săi.
Integrarea în muncă a 151 membrii ai grupului ţintă, contribuie la realizarea obiectivului operaţional al acestui DMI de atragere si menţinere a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.
Un aspect esential pentru atingerea rezultatelor si al obiectivelor companiei este dat de modalitatea de planificare si de realizare a sesiunilor de formare profesionala care contribuie la reintegrarea socio-profesionala si la reinsertia persoanelor din diferite categorii vulnerabile pe piata muncii